Skiftende temperaturer og dagligt slid sætter sine spor. Revner, sprækker, ødelagte - eller helt manglende dele er ofte set på de indleverede møbler. Det er her vi har vor stærkeste side. Vi reparerer skavankerne, tilvirker de manglende dele og udskifter de slidte dele, så møblerne igen kan fungere perfekt. Her er vist et chatol som fik et nyt liv, til glæde for ejeren og hans efterkommere. Skavankerne blev rettet op og overfladen fik igen sin glans og fylde tilbage. Samtidig blev overfalden meget nemmere at holde for de kommende ejere.