Det kræver faglig viden og kunnen, for at gå i gang med restaurering af gamle møbler, uden at ødelægge eller forringe møblernes værdi eller historie. Denne kommode var håndværksmæssigt en meget flot ting der krævede sin fagmand. Først skulle stellet ordnes i træreparationerne, senere kom turen til fineroverfladen, som både var nedbrudt og visse steder helt manglede.  Finerenes farver og strukturer skulle meget gerne kunne passe sammen. Derudover skulle der tages hensyn til graden af restaurering. Sluttelig skulle overfladen behandles og føres tilbage til sit oprindelige udseende.